Những loại rượu thượng hạng nhất vùng Abruzzo: Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane, một khu vực trong vùng Montepulciano d’Abruzzo

0982356735