BIANCO

Trạng thái: CÒN HÀNG 

Giống nho: Fiano

Loại: Vang trắng

Nhà sản xuất: Rossetti SRL A Socio Unico

0982356735