Chardonnay

Trạng thái: CÒN HÀNG 

Giống nho: Chardonnay

Loại: Vang trắng

Xuất xứ: Chi-lê

0982356735