Château Le Noble

Trạng thái: CÒN HÀNG 

Giống nho: Sauvignon blanc, Semilon, Muscadelle

Loại: Vang trắng

Nhà sản xuất: Horeau Beylot

0982356735