Cleopatra

Trạng thái: CÒN HÀNG 

Giống nho: Montepuciano

Loại: Vang đỏ

Nhà sản xuất: Celline San Marco (BR)

0982356735