Colosseum

Trạng thái: CÒN HÀNG 

Giống nho: Primitivo

Loại: Vang đỏ

Nhà sản xuất: Farnese

0982356735