La Fenice Barolo

Trạng thái: CÒN HÀNG 

Giống nho: Nebbiolo

Loại: Vang đỏ

Nhà sản xuất: Tenimenti Famiglia Cavallero

0982356735