Lingone

Trạng thái: CÒN HÀNG 

Giống nho: Negroamaro

Loại: Vang đỏ

Vùng nguyên liệu: Puglia

0982356735