M Malvasia Nera

Trạng thái: CÒN HÀNG 

Giống nho: Malvasia Nera

Loại: Vang đỏ

Nhà sản xuất: Cantine San Marzano

0982356735