M Merlot Salento

Trạng thái: CÒN HÀNG 

Giống nho: Merlot

Loại: Vang đỏ

Nhà sản xuất: San Marzano

0982356735