Papale

Trạng thái: CÒN HÀNG 

Giống nho: Primitivo

Loại: Vang đỏ

Nhà sản xuất: Varvaglione

0982356735